Efektivita na úřadě na prvním místě!

09.06.2014 21:53

Efektivita na úřadě na prvním místě!

Rada městského obvodu Pardubice VI v minulých týdnech jednohlasně schválila změnu struktury úřadu. Po uvedení této revoluční myšlenky do praxe padly za oběť také pozice tajemnice a právníka.

     „K tomuto kroku jsme se rozhodli, protože chceme zefektivnit chod úřadu. V posledních dvou letech postupně stát a město Pardubice odebraly městským obvodům veškerou státní správu (oddělení sociálních věcí, stavební úřady a další kompetence), tudíž pozice tajemníka na obvodech již není povinností. Odebrání oddělení sociálních věcí a stavebního úřadu mělo za následek odchod takřka třetiny úředníků z naší malé radnice. Proto jsme usoudili, že chod úřadu (třinácti zaměstnanců) bohatě zajistí dva vedoucí odborů. Funkci tajemníka jsme se tedy rozhodli zrušit. Právní poradenství budeme řešit externí cestou dle potřeby stejně jako ostatní městské obvody.

Navrženými změnami dojde ke snížení počtu úředníků na stejný počet jako na pardubickém čtvrtém obvodě (Pardubičky), který je srovnatelně velký s naším. Sousední sedmý městský obvod (Rosice), taktéž srovnatelný s naším, už léta úspěšně funguje bez pozice tajemníka. Tímto opatřením dojde ke zvýšení efektivity a k úspoře mzdových prostředků. Touto změnou se navíc u jednoho ze zaměstnanců objeví povinnost vyhledávat vhodné dotační tituly pro náš městský obvod. Doposud se tomu totiž nikdo systematicky nevěnoval a to mohlo mít za následek, že některé velké investiční akce zůstaly nedokončeny a nebo se ani nezačaly realizovat. Jako příklad mohu uvést vybudování kanalizace v Opočínku nebo odpočinková a sportovní zóna Na Pašti ve Svítkově. Stále se hovoří a bude se hovořit o optimalizaci nebo rušení pardubických obvodů. Který obvod bude fungovat neefektivně, vystavuje se hrozbě zrušení nebo sloučení s jiným. A my zrušeni ani sloučeni být nechceme.“ konstatoval starosta Městského obvodu Pardubice VI Petr Králíček.

 © 2018, Pardubice pro lidi – všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o.

Nahoru ↑