Vážený pane ministře

09.06.2014 21:30

Vážený pane ministře

Vážený pane ministře,

na základě opakujících se požadavků občanů, na základě zdravého rozumu a na základě oprávněných potřeb řidičů projíždějících územím Městského obvodu Pardubice VII si Vám dovoluji zaslat následující žádost.

Žádám Vás o zařazení níže uvedených investičních akcí v rámci dopravní infrastruktury Pardubického kraje v co nejbližším možném termínu.  

1)  1) realizace hotového projektu – světelná křižovatka – křižovatka řeší výjezd vozidel z místní části Doubravice (mimo jiné sídlo SÚS PK) na silnici 1/36 Pardubice - Semtín. Momentálně velice problémové, nebezpečné a v dopravní špičce téměř nemožné odbočení vlevo z Doubravic do centra Pardubic a k obchodnímu domu Globus.

 2)   realizace napojení čtyřproudé silnice 1/37 na silnici 1/36 ve směru od Hradce Králové do oblasti obchodních center – Globus,  Interspar, Baumax, Kaufland a sídliště Polabiny. Existuje studie, možná i projekt. I zde jde o stejně nebezpečné odbočení vlevo tentokrát na nadjezdu  Globus -Semtín.

 Oba problémy nutí řidiče využívat raději trasu přes obec Staré Hradiště a místní část Pardubice-Ohrazenice. V Ohrazenicích je tímto neúměrně zatížena doprava v ulicích Doubravická, Semtínská a Hradišťská. Posledně zmiňovaná ulice je úzká, hustě zabydlená s jedním úzkým chodníkem. Pod zátěží tranzitní dopravy trpí konstrukce vozovky, zasíťování i samotné domy (silnice je ve správě Pardubického kraje). Dle vyjádření představitelů Pardubického kraje a vedení SÚS PK nejsou finanční prostředky na požadované akce k dispozici.

3)   realizace rekonstrukce a prodloužení protihlukové stěny v ulici Nádražní na komunikaci 1/37. Jde o úsek od ulice Legionářská směr Hradec Králové v pardubické místní části Rosice nad Labem - Kréta. Stávající protihluková stěna nevyhovuje standardům bydlení v hustě zastavěné obytné zóně. Žádám o znovu provedení měření hladiny hluku

v této oblasti a to i za zhoršených klimatických podmínek (deštivo, západní vítr). Stávající dřevěná stěna je sice ze strany ŘSD udržována, ale efekt stavby odpovídá požadavkům doby kolaudace, tedy roku 1990. Na protější straně komunikace 1/37 v těchto místech je železniční trať a vlaková stanice Pardubice - Rosice nad Labem, tedy další rušivý element, který stovkám obyvatel znepříjemňuje bydlení.

 Věřím, že ve věci mé žádosti provedete patřičná zjištění a že se najdou finance na zmiňované stavby co nejdříve. Za svoje spoluobčany Městského obvodu Pardubice VII

s úctou Vítězslav Čapek

starosta MO Pardubice VII

 

Obdrží:        Ing. Antonín Prachař

                    ministr dopravy ČR

 Kopie:          Dopravní komise parlamentu ČR

                    Zástupci Pardubického kraje-Ing. Dušek, náměstek hejtmana,                                                                      


© 2018, Pardubice pro lidi – všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o.

Nahoru ↑