Pardubice pro rodinu

 • Rozumíme potřebám mladých rodin a vyjdeme jim vstříc

   

Cílem rodinné politiky města musí být věnování soustavné pozornosti životním podmínkám rodin a činit vhodná opatření tak, aby byla posilována autonomie rodin a umožňováno jejich svobodné rozhodování při uskutečňování životních plánů. Jde o plány a představy rodin v oblasti vztahového života, velikosti rodiny, výchovy dětí a v oblasti harmonizace nároků zaměstnání a rodiny.

Komunikace s rodinami

Informování veřejnosti o všech oblastech rodinné politiky:

 • vývoj legislativy a její změny,
 • dotace v oblasti podpory rodin,
 • zřízení webové stránky, obsahující základní informace o rodinné politice města, přehledné rubriky s odkazy na jednotlivé služby, přehledy plánovaných akcí a další důležité informace pro rodiny,
 • informování veřejnosti prostřednictvím lokálních médií.

Služby péče o děti

      Rozvoj těchto služeb neznamená nahrazení rodičovské péče, ale pouze doplnění rodičovské péče v takovém rozsahu, který je nutný a dobrovolně zvolený rodiči dítěte. Slouží pro usnadnění dalších funkcí rodiny a naplnění rodičovských rolí. Nebudeme podporovat nerodičovskou péči o dítě, která by byla na úkor jeho optimálního vývoje.

 • Podpora institucionálních zařízení pro děti v předškolním věku (jeslí a školek), včetně zajišťování jejich dostatečné kapacity a variability (umožnění docházky jen v odpoledních hodinách, podpora školek se specifickým zaměřením apod.), v závislosti na sledování a vyhodnocování zájmu rodin o jednotlivá zařízení.
 • Mapování, analýza a vyhodnocování situace v oblasti dostupnosti zařízení pro děti v předškolním věku s ohledem na zájem rodičů o jednotlivé typy zařízení.
 • Zachování stávajících finančních příspěvků na činnost existujících zařízení a alokace potřebných finančních příspěvků z rozpočtu města na nová zařízení ve vytipovaných lokalitách.
 • Maximální podpora zájmových kroužků pro školáky – sport, umění, jazyky.

Slučitelnost rodiny a zaměstnání

      Realizace takových opatření, která umožní rodičům sladění profesního a rodinného života, aniž by bylo ohroženo plnění jejich rodičovských funkcí. Podpora rozvoje pracovních příležitostí na zkrácený pracovní úvazek v organizacích, jejichž zřizovatelem je město.

 • Zvýšení informovanosti veřejnosti o možnostech práce na částečné úvazky ve všech právních souvislostech prostřednictvím webové stránky města.
 • Monitoring pro-rodinných opatření v podnicích a organizacích a zveřejňování příkladů dobré praxe.
 • Možnost brigád a praxí pro středo a vysokoškoláky v městských společnostech a odborech magistrátu.

Městský prostor přátelský rodinám

      Tato oblast podpory rodiny zahrnuje komplexní řešení problematiky přístupnosti města - komplexního řešení svobodného pohybu po městě pro všechny (rodiče s kočárky, senioři, lidé se sníženou pohyblivostí i smyslovým postižením). Opatření v této oblasti budeme směřovat na odstraňování bariér nejen stavebních, ale i technickoorganizačních a na vytváření tzv. zón přátelských rodinám - tj. oblastí, kde bude dobře značeno, kde je možné nakojit dítě, místa vybavená přebalovacími pulty, kde jsou dětská hřiště, zařízení a služby pro rodiny včetně bezbariérového řešení vstupu do těchto zařízení.

 • Bezbariérovost pro kočárky – MHD, úřady, schody, podchody,
 • Místnosti s přebalovacím pultem na úřadech, v kulturních centrech, informačních centrech.
 • Klidové zóny v parcích a na hřištích pro prarodiče s dětmi – kruhové lavičky se stoly.
 • Webové kamery na dětských hřištích – monitoring situace prostřednictvím internetu. Záznamy budou využitelné v souladu s platnou legislativou, zejména pro městskou pilicii.

Přímá podpora rodin

      Obsahem této oblasti podpory jsou opatření, která směřují přímo k rodinám, nikoli k pro-rodinným organizacím a projektům. Přímá podpora rodin přispívá k vytváření pro-rodinné atmosféry ve společnosti a tím přímo ovlivňuje motivaci jednotlivců k naplňování svých osobních rodinných plánů. Cílem bude vytváření příznivých podmínek pro život rodin formou přímé podpory v oblasti bydlení, dopravy a aktivního trávení volného času společně všech členů rodiny společně.

 • Monitoring nabízených slev pro rodiny v městských kulturních a sportovních zařízeních a v městské dopravě.
 • Informování veřejnosti o nabízených slevách v městských zařízeních a dopravě prostřednictvím médií a webových stránek.
 • Podpora projektu Rodinné pasy.

© 2018, Pardubice pro lidi – všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o.

Nahoru ↑