Pardubice pro seniory

•    Zpříjemníme kvalitu života seniorů ve městě

•    Senioři nad 70 let budou jezdit MHD zdarma

      Chceme budovat město přátelské seniorům, které podporuje aktivní stárnutí optimalizací příležitostí pro zdraví, participaci a bezpečí s cílem zlepšení kvality života lidí v procesu stárnutí.

      V praxi to znamená, že město přátelské seniorům přizpůsobuje svou infrastrukturu a své služby tak, aby byly přístupné a začleňující pro seniory s různými potřebami a schopnostmi.

Ve městě přátelském seniorům jednotlivé politiky, služby, podmínky a infrastruktura napomáhají a usnadňují lidem stárnout aktivně tím, že:

 • respektují značné rozdíly v kapacitě a zdrojích seniorů;
 • flexibilně předvídají a reagují na potřeby a preference seniorů;
 • respektují jejich rozhodnutí a životní styl;
 • chrání ty, kdo jsou nejzranitelnější, a
 • podporují začlenění seniorů do všech oblastí života komunity a jejich přínos.

Dostatek míst k odpočinku

      Dostupnost míst k odpočinku je seniory obecně považována za nezbytnou součást města: pro mnohé seniory je obtížné pohybovat se ve městě a svém okolí bez možnosti sednout si a odpočinout si. Budeme podporovat výstavbu klidových, komunikačních zón pro seniory kde budou umístěny lavičky proti sobě tak, aby senioři mohli nejen odpočívat ale i komunikovat mezi sebou.

Chodníky přátelské seniorům

      Kvalita chodníků a komunikací má nepochybný vliv na mobilitu v místním prostředí. Chodníky, které jsou úzké, nerovné, poškozené nebo mají vysoké patníky, jsou přeplněné nebo mají bariéry, představují potenciální ohrožení a ovlivňují mobilitu. Při opravách a nové výstavbě budeme prosazovat takové chodníky, které budou splňovat tyto hlavní požadavky:

 • rovný, neklouzavý povrch;
 • dostatečná šířka pro invalidní vozík;
 • snížené obrubníky, které jsou  zarovnány na úroveň vozovky;

Budovy přátelské seniorům

      Nové, nebo nově opravované budovy ve správě města budou snadno přístupné a provedou se na nich provedeny úpravy vedoucí ke zlepšení dostupnosti budov. Za prvky nezbytné k zajištění přátelskosti budov seniorům považujeme:

 • výtahy
 • eskalátory
 • rampy
 • široké dveře a průchody
 • vhodné schody (ne příliš vysoké nebo strmé) se zábradlím
 • protiskluzové podlahy
 • místa k odpočinku s pohodlnými místy k sezení
 • dostatečné značení
 • veřejné toalety s bezbariérovým přístupem.

Doprava a její finanční dostupnost

      Za podstatný faktor ovlivňující využívání veřejné dopravy seniory se považuje cena. V současné době se dle ceníku dopravního podniku pohybuje zvýhodněná cena pro seniory od měsíční platby (163 Kč) po roční platbu 830 Kč. Na základě analýzy hospodaření dopravního podniku bychom uvažovali o zavedení bezplatného jízdného pro všechny seniory na  70 let v obou zónách. Na základě statistických údajů, které počítají počet seniorů nad 65 let v Pardubicích na 17%, tj. vychází tento náklad v maximální variantě na 13,7 mil. Kč.


© 2018, Pardubice pro lidi – všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o.

Nahoru ↑