Řízení akciových společností s majetkovou účastí města

•    Budeme odpovědně koordinovat činnosti akciových společností s majetkovou účastí města

•    Ve sportovních společnostech nechceme majetkové podíly města

   

Akciové společnosti ve, kterých má město Pardubice podíl a určitým způsobem je v nich povinno vykonávat akcionářská práva dle procentního podílu vlastnictví  můžeme rozdělit na tyto základní skupiny:

 • plně ve vlastnictví města (100%)
 • s definovaným procentním podílem
 • s definovaným procentním podílem provozující sportovní činnost

Akciové společnosti s účastí města 100%:

 • Dopravní podnik města Pardubic a.s.
 • Rozvojový fond Pardubice a.s.
 • Služby města Pardubic a.s.
 • BČOV Pardubice a.s.

      V těchto a.s. je město stoprocentním vlastníkem a je třeba vykonávat akcionářská práva a řídit společnosti prostřednictvím představenstev a dozorčích rad tak, aby to bylo výhodné pro město a občany a ne pro společnosti samé, případně pro zainteresované jednotlivce. Všechny tyto společnosti by měly své aktivity společně koordinovat tak, aby investice a další činnosti, které mají společné průniky anebo následné konsekvence, byly optimalizovány z hlediska současných i budoucích nákladů. Společnosti je třeba řídit tak, aby v koordinaci s magistrátem vytvořily co nejvíce projektů, prostřednictvím nichž se bude možno dostat k dotačním prostředkům. Již na začátku volebního období musí být vytvořen strategický plán investic a rozvoje, protože prakticky pro činnost každé z výše uvedených a.s. prioritní osy jednotlivých titulů obsahují jejich předmět činnosti (viz Dotační politika PPL).

      Nezbytnou podmínkou funkčnosti výše uvedeného je, aby se do představenstev jednotlivých a.s. dostali erudovaní lidé, kteří vědí, jak se vykonávají akcionářská práva a kteří znají možnosti korporátního zákona. Jako nominanti jednotlivých politických stran musí hájit zájmy města a ne společností a jednotlivců jako tomu bylo bohužel leckde doposavad.

Akciové společnosti s částečným procentním podílem

 • East Bohemian Airport a.s. - 66%
 • Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. – cca 44%
 • Free Zone Pardubice a.s. – 30%
 • Pardubická plavební a.s. – cca 17%
 • Přístav Pardubice a.s. – 9%
 • Hydrolabe s.r.o. cca 9%
 • Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. – 4%
 • Pap o.p.s. (aquacentrum) – 100%

      Z těchto a.s. bychom se chtěli zásadně vyjádřit k VaK Pardubice a.s., který svým hospodařením „dokázal“, že v Pardubicích je voda prakticky nejdražší v celé republice. Například v Žamberku je m3 vody o více jak 42% levnější. Takto hospodařit na úkor peněženek občanů (a využívat monopolního postavení) si tedy nepředstavujeme.

      Správu Pardubického letiště (EBA a.s.) je třeba vykonávat ve spolupráci s dalším vlastníkem (Pardubický kraj) tak, aby se význam tohoto letiště dále zvyšoval a samo letiště aby rostlo a zvyšovalo svou kapacitu a nabízelo více služeb občanům a cestujícím (viz PPL a doprava).

       Aquacentrum (PaP o.p.s.), které je obecně prospěšnou společností a jehož zakladatelem je 100% město je třeba řídit tak, aby byly minimalizovány provozní ztráty a aby město tuto společnost nemuselo dotovat, nebo aspoň minimálně. Je třeba využít veškeré moderní technologie pro energetické hospodářství tohoto komplexu pro minimalizaci nákladů, aby komplex nebyl závislý pouze na monopolních dodavatelích. Též je potřeba využít veškerých cest k optimalizaci nákupu energií a k optimalizaci distribučních sazeb. V tomto vidíme v této společnosti velké rezervy.

Akciové společnosti provozující sportovní činnost

 • Dostihový spolek a.s. – cca 52%
 • HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. – 34%
 • BK Pardubice a.s. – 15%

      Náš generální názor je ten, že ve všech těchto a.s. by město nemělo mít podíly, ale pouze zlatou akcii s právem veta, aby byla zachována tradice. Financování těchto a.s. ze strany města musí být transparentní a přímé (ne jako dosud všelijakými výjimkami a procesy). Opět platí, že lidé, kteří budou sedět ve správních radách za město budou fundovaní, budou znát problematiku vnitropodnikové ekonomiky a budou hlídat, na co byly dotační prostředky ze strany města určeny. Ne jako dosud, kdy celá řada politických nominantů projevila svou nekompetentnost a neznalost výkonu akcionářských práv s následným dopadem na rozpočet města.


© 2018, Pardubice pro lidi – všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o.

Nahoru ↑