Školství pro Pardubice

  • Ve všech základních školách ve městě podpoříme výuku a prevenci zaměřenou na dětskou bezpečnost a gramotnost
  • Podpoříme provázanost školství a praxe a vytvoříme podmínky pro podporu technických oborů.

      Na problematiku školství v Pardubicích se díváme reálnýma očima a chceme dělat jen takové kroky, které posunou školství dopředu. Oprostíme se, vzhledem ke kompetencím, které samospráva na úrovní města má, od velkých slibů a reforem na které nemůžeme mít žádný vliv. To co je v systému funkční, ponechme a to co systém brzdí – změňme.

       Současný demografický vývoj způsobuje nemalé problémy. Na jedné straně nedostatek žáků na středních školách, na straně druhé přeplněná předškolní zařízení. Stát nebyl a stále není schopen pragmaticky reagovat na populační změny v jednotlivých regionech. Myslíme si, že v současné době už není nutné stavět další nová (drahá) předškolská zařízení, protože za pár let je prostě nebudeme potřebovat.

      Zárukou kvalitní školy se zajímavým a atraktivním školním vzdělávacím programem je určitě kvalitní ředitel. Je třeba si uvědomit, že školský zákon dává ředitelům veřejných škol výjimečné postavení a výrazně posiluje jejich stabilitu. Ředitel školy a školského zařízení stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení. Rozhoduje ve všech záležitostech poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud školský zákon nestanoví jinak. Proto budeme na ředitele podporovat zkušené, vzdělané pedagogy. Osoba zkušeného ředitele školy je pro nás zárukou změny nepříznivého trendu stále se zhoršujících výsledků ve srovnání se zahraničím. Je velmi závažné, že české děti ztrácejí schopnost rozumět čtenému textu, že se oslabuje schopnost kritického myšlení.

      Podpoříme zavedení projektu Školní informační kanál – ŠIK, který poskytuje pedagogům účinnou a moderní pomůcku k výuce, a to jak v podobě vzdělávacích spotů a přednášek pro žáky i pedagogy, tak také svou nabídkou živých akcí pořádaných přímo na školách. Jedná se o PC a televizi, která je na chodbě, kde běží různé naučné, preventivní spoty. Ve třídách kde jsou interaktivní tabule se mohou učitelé díky ŠIK připojit na server kde je „mrak“ výukových programů. V projektu je od září 2014 zapojena i základní škola ve Svítkově. Pořizovací cena systému pro školu je maximálně 80 tisíc Kč.

      V podstatě přes všechny vzdělávací stupně, a začátek je právě na základním stupni, budeme podporovat vytváření podmínek pro podporu technických oborů, neboť právě jejich absolventi mají největší šanci na pracovním trhu. A to zejména v Pardubicích, městě s tradicí přesného strojírenství, chemického průmyslu a potravinářství. Tento trend musí začít už na základních školách, kdy je potřebné vysvětlovat rodičům, že pocit že každé dítě musí mít maturitu není tím tou správnou cestou. Je potřebné zvýšit prestiž učňovského školství, podpořit duální vzdělávání, tzn. zapojit soukromý sektor pro financování především středních odborných škol a učilišť.

      V neposlední řadě budeme podporovat zlepšení podmínek notoricky podfinancovaného školství jako celku, neboť bez důstojnějších platových podmínek se zlepšení výuky asi jen těžko dočkáme. Další škrty ve školství by ostatně nejvíce odnesly  právě regiony.

 


© 2018, Pardubice pro lidi – všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o.

Nahoru ↑