Pardubice pro sportovce

  • Nastavíme spravedlivá pravidla financování sportu v Pardubicích
  • Podáme kandidaturu Pardubic na Evropské město sportu

Základním problémem který ovlivňuje vnímání sportu a zejména jeho financování v Pardubicích je nastavení  naprosto transparentních pravidel pro financování sportu v Pardubicích.  V současnosti je vnímáno financování sportu jako nesystémové, řešeno cestou různých obezliček a obcházení. Sport peníze potřebuje a stejně tak i pomoc města. Jinak se většina sportu na nejvyšší úrovni (ligová účast) ve městě nedá provozovat. Částky je potřebné jasně deklarovat jako podporu města. Rozdělovat transparentně peníze z loterií – do sportu by mělo jít 30 až 40%. Nesanovat z těchto peněz jiné věci mimo kulturu a sport.

 Pro financování sportu v Pardubicích je nutno hledat nové zdroje – sehnat nové partnery, hlavně od firem, které na městě a občanech města profitují a kde jsou zástupci města ve výkonných a dozorčích radách. Založit v těchto firmách fondy na příspěvek sportu v Pardubicích. Například VaK Pardubice, EOP Opatovice a podobně. Na druhou stranu pro tyto firmy na sportovních akcích zajisti PR. Sportovní kluby podporovat i z hlediska nepřímé pomoci města – zde například zvýšit kompatibilitu Pardubické karty na slevy na vstupné na zápasy, na nákup permanentek a podobně.

      Součástí nastavení transparentních pravidel je řešení vztahu k akciovým společnostem, kde hlavní náplní je provozování konkrétního sportu – nevlastnit podíly, ale pouze zlatou akcii, která by zaručila nepřevoditelnost sportu jinam a neporušení tradice. Prostřednictvím stanov a výkonem akcionářských práv řádně průběžně kontrolovat činnost managementu v návaznosti na finanční podporu od města. V rámci Sportovních komisí – přejít z modelu politických nominantů na model zástupců klubů, kteří se na této komisi musí konsensuálně dohodnout o rozdělení prostředků. Jejich závěr pak musí všichni respektovat.

      Součástí sportu v Pardubicích není pouze jeho vrcholová část, ale i sport rekreační pro obyvatele města. Budeme podporovat rozvoj veřejných sportovišť, ale více je začleňovat do stávající infrastruktury a přírody  a ne jen budovat izolované celky. Podáme kandidaturu na titul „Evropské město sportu“ – přihlášení se oficiálně k myšlence evropského města sportu. Titul Evropské město sportu uděluje  Asociace evropských měst sportu při Evropské unii. Města se v kandidatuře o tento titul zavazují k podpoře sportu nejen vrcholového, ale zejména sportu na rekreační úrovni s cílem zapojit do sportu co nejvíce veřejnosti. S tím souvisí i výstavba a modernizace sportovišť, s cílem budovat sportoviště nejen s profesionálními parametry, ale zejména pro využití veřejností. Samozřejmá je podpora malých sportů, nejenom těch velkých jako je fotbal či hokej.

      Titul Evropské město má i svůj ekonomický rozměr. Město pyšnící se tímto titulem má mnohem otevřenější cestu k případným evropským dotacím, vylepšená sportovní a rekreační infrastruktura zvyšuje atraktivitu města pro návštěvníky i z jiných částí republiky, ale i z Evropy.

      Rozměr titulu je i společenský, titul Evropské město sportu je předáván v Bruselu a tato akce je mediálně sledována a přináší městům pozitivní reklamu v rámci celé Evropské unie.

Konkrétní oblasti či akce, které budeme podporovat:

  • Problematika fotbalového stadionu – prioritně na stávající stadion(bývalý Gottwaldův), sehnat investora, stadion mu prodat a za utržené peníze + další prostředky (dotační) postavit stadion na okraji města. Odstraní se tak problémy s parkováním, s chováním neslušných fandů v centru města, lépe zajistí bezpečnost apod. Vhodnou lokalitou se jeví hlavně současný sportovní areál na Dukle. Pokud se investor nenajde, pracovat na studii všesportovního centra (ČEZ Aréna – Fotbalový stadión). Vše řešit v návaznosti na uzemní strategii města dle již existujících analýz od společnosti KPMG.
  • Problematika třetí ledové plochy – Třetí ledovou plochu nestavět, ale vytvořit záměr a na něm pracovat pro postavení řádné haly pro míčové sporty. Tím se otevře prostor ve stávající ČEZ Aréně, pro větší využití ledu a současně se vyřeší dlouholetá absence haly ve stotisícovém městě.
  • Rekonstrukce atletického stadionu na Dukle – plánovat rekonstrukci atletického stadionu s cílem maximálního využívání stadionu mládeží a podpoření zájmu o atletiku. Současný stav je naprosto neuspokojivý.

 


© 2018, Pardubice pro lidi – všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o.

Nahoru ↑