Zaměstnanost a podpora podnikání pro Pardubice

 • Udělejme to jinak, než to marně zkoušejí jiní.

      Základem dobře fungující naší současné i budoucí společnosti je vytvoření příjemného prostředí pro život a sounáležitosti všech generací místního obyvatelstva. Jednou z podmínek je zdravá ekonomika, která vytvoří spokojenou, vyrovnanou, rostoucí a zdravou kupní sílu silné střední třídy a která postupně odbourá propastné sociální společenské rozdíly a předsudky. Nabídneme nebo pomůžeme našim Pardubickým lidem bez zaměstnání nalézt důstojnou práci nebo možnost seberealizace. Zapojíme aktivně i naše handicapované spoluobčany, ať vědí, že je taky potřebujeme.

Náš recept na podporu místních podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců zní:

 • pozastavit podporu výstavby nových velkých nákupních center, jakož to nežádoucí konkurence místních drobných živnostníků, podnikatelů a jejich zaměstnanců,
 • prosadit zákazu podomního prodeje a prodejce přesunout na veřejná, kontrolovaná, placená obchodní místa a uchránit tím i místní obyvatele před podvodným jednáním neseriózních obchodníků,
 • přehodnotit stávajících nájemních smluv v nebytových obecních prostorech určených k podnikání tak, aby byli více konkurenceschopné a ekonomicky provozně udržitelné,
 • podporovat vznik nových malých free zone – vytipování vhodných lokalit, změny v uzemním plánu, komplexní pomoc při legislativních postupech ze strany kompetentních úřadů (stavební, živnostenský, finanční atd.) Odborná poradenská činnost při koncepci záměrů,
 • zajistit u stávajících velkých free zone bližší komunikací města s jejich provozovateli, zajistit lokálním zaměstnancům více pracovních míst a lepší pracovní podmínky např. kvalitnější hromadnou dopravou,
 • podpořit vznik nové bezplatné poradenské kanceláře pro začínající živnostníky a podnikatele,
 • pomoc začínajícím živnostníkům, nebo mladým lidem po vyučení bezplatnou praxí u místních firem, kde mohou získat reálné a praktické informace formou tzv. stáží,
 • více otevřeně komunikovat s našimi obyvateli obvodů na téma „Co ve vašem okolí chybí a co by zpříjemnilo Váš život“ a použít tyto informace jako podnět podnikatelského záměru pro začínající živnostníky,
 • spolupracovat s místními odbornými školami s možností praxe studentů v zaběhnutých firmách a získávání tak potvrditelné praxe, která bude po ukončení školy při hledání zaměstnání potřebná a velkou výhodou při výběrovém řízení,
 • formou exkurzí a návštěv u místních institucí, podniků a firem ukažme už i malým dětem ze ZŠ co je v budoucnu čeká a ulehčeme jim rozhodování při výběru jejich budoucího povolání či profese,
 • umožnit širší přístup k informacím pro získávání dotačních prostředků z EU včetně odborného poradenského servisu,
 • podporovat vznik nových trvalých pracovních pozic a činností pod hlavičkou města, které byli dříve zajišťovány dodavatelsky,
 • podpořit chráněné díly pod hlavičkou města pro zajišťování dodavatelského výrobního programu ze zakázek od místních firem, zapojení těchto pracovníků do projektů veřejných akcí pořádaných městem (trhy, výstavy atd.),
 • místním začínajícím živnostenským subjektům nabídnout možnost využití technických, poradenských a právních služeb, kterými disponuje město za zvýhodněných podmínek, či zdarma,
 • zvýšit počet obecních akcí a oživit tradice ve veřejných prostorech (tematické aktivity typu: trhy farmářské, velikonoční, dožínkové, mikulášské, vánoční, chovatelské, bleší, vinobraní atd.),

Zaměstnávání mladých

      Dle statistických údajů se nezaměstnanost ve skupině mladých (tzn. 15 – 24 let) zvyšuje. Z dat z roku 2012 je v České republice v kategorii mladých do 30 let 19% nezaměstnaných, což je téměř dvojnásobně více než v celé populaci. Příčin je hned několik, ať už přímo u studentů, či u jejich potenciálních zaměstnavatelů:

 • vysoký počet vysokoškolsky vzdělaných (zejména v humanitních vědách)
 • nedostatek příležitostí pro mladé absolventy bez praxe
 • nízký zájem o získávání do budoucna využitelných znalostí a zkušeností

    I když město má k řešení problematiky zaměstnanosti minimum prostředků a kompetencí, budeme se snažit v rámci společností s podílem města i v rámci privátní sféry nabízet či zprostředkovávat například krátkodobé stáže pro studenty posledních ročníků jak vysokých škol, tak škol středních.


© 2018, Pardubice pro lidi – všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o.

Nahoru ↑